هشدار متخصصان شبکه

مواجهه اینترنت با خطر اتمام آدرس شبکه
 گروه NRO گروهی که تخصیص آدرسهای باقی مانده IPv4 را به عهده دارد هشدار داد آدرسهای شبکه در اینترنت رو به اتمام است و در حال حاضر تنها 10 درصد از آدرسهای نسل کنونی IPv4 باقی مانده اند.

به گزارش مهر، NRO اعلام کرد این مشکل می تواند به کمبود در آدرسهای موجود در شبکه منجر شود و سازمانها و مشاغل مختلف باید هر چه زودتر خود را با پروتکل نامگذاری IPv6 انطباق دهند تا به این شکل تاثیرات کمبود آدرسهای اینترنتی در شبکه های فعال آینده کاهش پیدا کند.

پروتکلهای IPv4 و IPv6 به شیوه های خلق و تعیین آدرسهای اینترنتی اشاره دارند. هر وب سایت از آدرس IP مشخصی برخوردار است که به واسطه رشته ای از اعداد نمایش داده می شود که این اعداد پشت سر هم و نا آشنا کاربر را به سایتی آشنا مانند تلگراف هدایت می کنند.

مدیر NRO معتقد است استفاده از این آدرسهای اینترنتی قدمی بزرگ در مسیر رشد و توسعه اینترنت جهانی به شمار می رود و در حالی که کمتر از 10 درصد از آدرسهای IPv4 در حال حاضر فعال و قابل استفاده هستند توجه و اقدامی جدی به منظور اطمینان از انطباق یافتن اینترنت جهانی با سیستم آدرس IPv6 بسیار حیاتی است.

 طی جدیدترین تحقیقات کمیسیون اروپا در میان 610 سازمان صنعتی، دولتی و آموزشی در سرتاسر اروپا، خاورمیانه و آسیا مشخص شد تنها 17 درصد از سازمانها آدرسهای خود را به پروتکل IPv6 ارتقا داده اند. این کمیسیون نیز اخطار داده است گسترش به موقع این پروتکل برای رشد و پایداری اینترنت جهانی بسیار حیاتی است.

بر اساس گزارش تلگراف، متخصصان شبکه اعلام کرده اند فرایند انتقال از IPv4  به IPv6 فرایندی بسیار ساده است اما در عین حال نیازمند سرمایه گذاری شرکتها و موسسه های ارائه کننده خدمات اینترنتی خواهد بود تا این سازمانها از سازگاری نرم افزاری و سخت افزاری شبکه با سیستم جدید اطمینان حاصل کنند. در عین حال احتمال نیاز به نصب برخی از تجهیزات جدید نیز وجود خواهد داشت.

/ 0 نظر / 13 بازدید