ایستگاه آخر (داستان کودک و نوجوان)

هنوز هم صدایش در گوشم است که می‌گفت: «از کلاس من برو بیرون. دیگر هیچ‌وقتاین‌جا نبینمت. برو و برای خودت شعر بگو.» از این حرفش خیلی ناراحت شدم. راستش خیلیبهم برخورد. میان ازدحام خودم را جا می‌دهم و از میانشان رد می‌شوم. به خیابانیخلوت می‌رسم. سردم است. دستانم را درون جیبم می‌کنم. زمین خیس‌است و بوی نممی‌‌آید. بوی نم را دوست دارم. آرام‌آرام پله‌های پل هوایی را بالا می‌روم. زنی ازکنارم رد می‌شود. چادرش را با دندان گرفته. در یک دستش کیسه‌ پلاستیکی است و با دستدیگر دست دختر کوچکش را گرفته. دخترش گریه می‌کند و سعی می‌کند تا دستش را از دستمادرش بیرون بکشد و خودش راه برود. همیشه از پله‌ها خوشم می‌آمد. بالا رفتن از آنرا خیلی دوست دارم. همیشه با خودم می‌گویم کاش درختی بود بلندتر از همه ساختمان‌هاو آپارتمان‌های شهر. درختی که همه درخت‌ها در برابرش درخت کوچکی باشند. درختی کهکبوترها و گنجشک‌ها روی آن لانه داشته باشند. من هم از آن بالا بروم و به شهر وچراغ‌های روشن آن در شب نگاه کنم. از روی پل هوایی به آسمان نگاه می‌کنم. انگار کهدلش گرفته و می‌خواهد دلش را تهی کند از غم‌های بی‌پایان، از دودها و... به راهمادامه می‌دهم. به خیابان می‌رسم. صدای خش‌خش برگ‌ها را زیر پایم می‌شنوم. دوست دارمآن‌قدر به آسمان نزدیک باشم که ماه را بو کنم و در آغوش بگیرم و با لحافی از ابرروی آن به خواب بروم. صدای بوق ماشینی مرا به خودم می‌آورد. خودم را می‌چپانم تویاتوبوس. روی صندلی می‌نشینم. دستی بر شانه‌ام می‌نشیند. پیرزنی با صدایی آراممی‌گوید: «دخترم جایت را به من می‌دهی؟» فوراً بلند می شوم و می‌گویم: «بفرماییدمادرجان.» پیرزن برایم دعا می‌کند. سرم را به میله تکیه می‌دهم. اتوبوس راهمی‌افتد. به یاد حرفش می‌افتم: «به جای شعر گفتن و نقاشی کشیدن که به درد هیچ‌کسینمی‌خورد، برو درست را بخوان، شاید دکتر و مهندس بشوی.» 

با خودم می‌گویم:« اگر همه آدم‌ها دکتر و مهندس بشوند، پس کی شاعر شود، نقاش شود، معلم شود، نانوا شود، رفتگر شود و خیلی شغل‌های دیگر که اگر نباشند کار خیلی از آدم‌ها، حتی همین دکتر و مهندس‌ها هم می‌ماند.  من که تصمیم خودم را گرفته‌ام. می‌خواهم شاعر بشوم.» کتاب شعر سهراب سپهری را از کیفم بیرون می‌آورم. صفحه‌ای را باز می‌کنم: «روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا در خواهم داد: ای سبدهاتان پرخواب! سیب آوردم، سیب سرخ خورشید...» سرم را بر می‌گردانم. اتوبوس خالی است. راننده می‌گوید: «ایستگاه آخر است.» پیاده می‌شوم. در ذهنم کلمه «ایستگاه آخر» می‌چرخد. کتاب شعر را در کیفم می‌گذارم. باران نم‌نم می‌بارد. به کوچه باریکی می‌پیچم. باران تندتر شده. باخودم می‌گویم: «می‌آیی به یاد کودکی تا ته کوچه با هم مسابقه بدهیم؟» و شروع می‌کنم به دویدن. به در خانه که می‌رسم خیس خیسم. نفس نفس‌زنان می‌گویم: «زندگی توقف کرد در ایستگاه آخر. باز هم یک شعر دیگر»

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید