کدوم انگشتتو بیشتر دوست داری؟

آیا تا به حال بطور دقیق به انگشتاندستان خود نگاه کرده‌اید؟ تا به حال فکر کرده‌اید که به کدامیک علاقه بیشتری نسبتبه بقیه دارید؟

با دقت نگاه کنید، سپس توضیح مربوط به آن رابخوانید.
انگشت شماره 1 (شصت)
این انگشت نماد مسایل مادی و ثروت استو کسانی که این انگشت را انتخاب می‌کنند، اقتصاد دانان خوبی هستند و معمولا از نظرمالی در وضعیت خوبی قرار دارند.
انگشت شماره2 (اشاره)
این انگشت نمادکار می‌باشد و اشخاصی که به این انگشت اهمیت بیشتری می‌دهند انسان‌های کاری هستند وبطور کلی وجدان کاری خوبی دارند و موفقیت زیادی در کارها دارند.
انگشتشماره 3 (وسط)
این انگشت میزان اهمیت به خود فرد را نشان می‌دهد، افرادی که اینانگشت را انتخاب می‌کنند، در مورد همه چیز اول به خود اهمیت داده و تا حدودیخودپرست و خودخواه هستند.
انگشت شماره4
این انگشت نماد محبت و عشقاست و کسانی که این انگشت را انتخاب می‌کنند، انسان‌های احساساتی و عاطفی هستند وهمواره به دنبال محبت و خوشحال کردن دیگران هستند.
انگشت شماره5(کوچک)
این انگشت نماد خانواده و فرزند هست و کسانی که به این انگشت علاقمندهستند، افرادی هستند که به خانواده پایبند بوده و به زندگی مشترک و بطور کلی روابطبین افراد اهمیت می‌دهند.

/ 0 نظر / 7 بازدید