آزمون اطلاعات عمومی

سوالات زیر را بخوانید و پاسخ دهید . با این کار اطلاعات عمومی شما محک زده خواهد شد.

1 – جنگ صد ساله چند سال طول کشید؟

الف ) 116 سال
ب ) 99 سال
ج ) 100 سال
د ) 150 سال

2 – کلاه های پاناما در چه کشوری تولید می شوند؟

الف ) برزیل
ب ) شیلی
ج ) پاناما
د ) اکوادور

3- روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن می گیرند؟

الف ) ژانویه
ب ) سپتامبر
ج ) اکتبر
د ) نوامبر

4 – اسم شاه جرج ششم چه بود؟

الف ) چالرز
ب ) جرج
ج ) آلبرت
د ) مانوئل

5 – نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از کدام حیوان گرفته شده است؟

الف ) قناری
ب ) کانگرو
ج ) توله سگ
د ) موش

و اما جواب ها :

اگر خیلی خودتان را گرفته اید که همه جواب ها را می دانید و از ساده بودن پرسش ها حسابی خندیدید ، بهتر است اول جواب ها را مطالعه کنید:
1 – جنگ صد ساله در واقع 116 سال طول کشید. ( از سال 1337 تا سال 1453 )

2 – کلاه پاناما در اکوادور تولید می شود.

3 – انقلاب اکتبر در ماه نوامبر جشن گرفته می شود.

4 – اسم شاه جرج ، آلبرت بوده که بعد از رسیدن به مقام پادشاهی به جرج تغییر نام داده است.

5 – اسم لاتین توله سگ ، Insularia Canaria است که یعنی جزایر توله سگ.

/ 0 نظر / 4 بازدید