افراد بالای پنجاه سال شادترند

زندگی از پنجاه سالگی به بعد آسانتر می شود! طبق یافته های تحقیقات تازه، افراد بالای پنجاه سال از جوانتر ها خوشحال ترند و از اضطراب و نگرانی کمتری رنج می برند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، نتایج نظرسنجی های تلفنی موسسه نظر سنجی گالوپ (
Gallup) از بیش از سیصد و چهل هزار آمریکایی از سال دو هزار و هشت تاکنون نشان می دهند حتی با در نظر گرفتن عواملی چون دید افراد نسبت به سنشان، وضعیت تاهل و اشتغال و همچنین حضور و یا عدم حضور فرزندان در خانه، باز هم عامل سن نقش مهمی در شادمانی افراد و کاهش اضطراب ایفا می کند.
همچنین بالا رفتن سن در نگرش انسانها نسبت به زندگی و رضایت بیشتر از آن تاثیرگذار است.
محققان معتقدند لازم است تحقیقات بیشتری در این خصوص صورت گیرد؛ با این حال استونی بروک (
Stony Brook) روانشناس دانشگاه نیویورک احتمال می دهد عامل این شادمانی مسائل اجتماعی و یا زیستی باشد.
به گزارش پایگاه اینترنتی لایو ساینس (
LiveScience)، مطالعات فوق دو عامل را به صورت همزمان مورد بررسی قرار داده است؛ یکی خوشحالی و دیگری تجربه احساسات خاص همانند اضطراب.
این دو موضوع به ندرت در یک تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند اما هر دو از اهمیت بسیاری برخوردارند.

/ 0 نظر / 7 بازدید