ولادت امام علی النقی الهادی (علیه السلام)

سال تولد امام هادی(ع)

در باره سال وماه وروز تولد حضرت ، راویان وتاریخ نگاران اقوال مختلفی ذکر کرده اند که

 به برخی اشاره می گردد

 1- اکثر مورخان ولادت حضرت را  در سال 212 هجری میدانند .

اصول کافی ج1 ص 497 ، الارشاد ج2 ص 297 ، اعیان الشیعة ج 4 ص 252 .

 

2- بنا بر اقوال ضعیفی ولادت آن حضرت در سال 214 بوده است. الاتحاف بحب الاشراف 

 ص67 ، جوهرة الکلام ص 151 ، مرآة الجنان ج2 ص 159 .

 

3- مؤ لف تاریخ  الخمیس در جلد  2 صفحه 321 وصاحب مرآة الجنان در جلد 2 صفحه

 159 تولد امام هادی (ع) را در روز سیزدهم رجب ذکر کرداند.

 

4- برخی نیز تولد امام علی النقی (ع) را در روز دو شنبه سوّم رجب ذکر کرده اند.

 

5- برخی منابع ، تصریح می کنند که تولد امام در ماه رجب بوده است ولی روز تولد را

معین نکرده اند از جمله در بعضی از دعاها به این مطلب تصریح شده است. بارالها ! از تو

می خواهم ودرخواست دارم به حق دو مولود در ماه رجب  محمد بن علی الثانی وعلی بن

محمد منتجب (امام هادی ) .بعضی از منابع تاریخی هم از ذکر روز وماه تولد حضرت خود

داری کرده وتنها به ذکر محل تولد یعنی (مدینه ) اکتفا کرده اند . الاتحاف بحب الاشراف ص

67

 

کنیه امام هادی (ع)

کنیه گذاری بر افراد از جمله رسمهای عرب بوده ونوعی احترام بشمار می رفته است تا

جایی  که مردمان آنروز با کنیه به تفاخر می پرداختند .

 

اُکَنّیهُ حینَ انادیهِ لِاُکرمه               ولا اُلَقِبهُ والسوأة اللقب

 

هنگامی که او را می خوانم با کنیه او را صدا می زنم وبه او لقب نمی دهم زیرا دادن  ،

سبک شمردن است .ائمه (علیهم السلام) این نکته را بخوبی رعایت می کردند وحتی به

اطفال خود کنیه گذاشتنه وآنان را با کنیه صدا می زدند زیرا احترام نهادن در رشد روانی

وبلوغ اجتماعی فرزند اثری مهم  وژرف دارد  که امیر مؤ منان در شعر ی که به این

مضمون روایت شده می فرماید

 

نحنُ الکرمُ وَطِفْلُنا المهدُ یکنیٰ          إنّا إذا قعدَ اللئامُ علیٰ بساطِ العزِّ قمنا

 

ما  بزرگمنش  هستم وبه فرزندانمان از زمان که در گهواره هستند کنیه می دهیمراه ما از

 راه افراد پست وبی  ریشه جداست واگر آنان از راهی بروند ما از آن رو برمی گردانیم وبر

یک سفره نمی نشینیم.امام جواد (ع) به  تاسی  از امامان سلف فرزند خود را ابو الحسن

 خواند ودر این کنیه او را به امام موسی بن جعفر وامام رضا (ع) همانند ساخت.محدثین

 وروات جهت تشخیص وتفکیک ، صفتی به ابو الحسن افزوده امام موسی بن جعفر (ع) را

ابو الحسن الاول ، امام رضا (ع) را ابو الحسن الثانی وامام هادی (ع) را ابو الحسن الثالث

می خوانند .

/ 0 نظر / 5 بازدید