نتایج هفته هجدهم لیگ 88-89

نتایج هفته هجدهم لیگ برتر 

سپاهان اصفهان

2 - 0

استقلال تهران

عمادرضا '45
عقیلی '62

مولایی '85

'3 بیک زاده
'84
کاظمی

         

 

 

 

پرسپولیس تهران

2 - 0

مس کرمان

حیدری '49
خلیلی '71

محمد '76

'62 غنیزاده

         

 

 

مقاومت شیراز

1 - 0

پیکان قزوین

متوسلزاده '74

کوهنورد '63
افشه '76

'39 رضاپور
'63
لطفی
'68
معمار

         

 

 

ابومسلم مشهد

2 - 0

استقلال اهواز

دانشدوست '45
ناصحی '71

شاکری '92

'74 ماکسیمو

/ 0 نظر / 3 بازدید