عاشقی و خودشیفتگی !

این دو تصویر حاصل شکار لحظه ای باور نکردنی توسط "مارک هانکاکس" از یک مرغ عشق است. یک مرغ عشق آنقدر به تصویر خود در آب زل می زند که سرانجام شیفته آن می شود. روزنامه دیلی تلگراف نوشت : او برای گرفتن این عکس یک ماه تمام در نقطه مقابل این منطقه که محل گذر مرغان نغمه سرا از این جنس است به کمین نشسته تا سرانجام به این تصاویر دست پیدا کرده است.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید