با 7 سوال ساده شخصیت خود را کشف کنید!

و اما پاسخ‌ها:
1) آبی تیره : شخصیت پیچیده
سبز: آسان گیر و بی‌خیال
شفاف: به سادگی قابل درک
گل‌آلود: آشفته و سردرگم

2)دایره : سعی می‌کنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.
مربع: خودرأی و خود محور
مثلث: یک دنده و لجباز
(اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

3) بله : شما آدم فرصت طلبی هستید
    نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید.

4)این سئوال، اولویت‌های شما در زندگی را مشخص می‌کند.
    آبی: دوستان/ روابط
    سبز: شغل و حرفه
    قرمز: شهوت و دلبستگی
    سیاه: مرگ
    سفید: ازدواج

5)میزان ارتفاعی که انتخاب می‌کنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .

6)قهوه‌ایی: فروتن و خاکی
    سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سرکش، هیجان‌انگیز
    سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار

7) این سئوال، اولویت‌های شما به هنگام مشکلات را تعیین می‌کند.
    اسب: همسر
    خانه: فرزند

/ 0 نظر / 3 بازدید