نیایش با خدا

خدایا !

یاری ام ده تا از جماعت سوداگر نباشم

که از بیم فردای شمار ، دست از خطا می کشند

تا در آن روز به پیشگاهت پریشان

 و از شرم سر به گریبان نباشند.

 

دستگیرم شو تا از مردم دل آگاه باشم

که در همه حال ، حرمت دوست نگه می دارند ،

زیرا می دانند در همین دم حاضر است و بینا

و فردا دور است ، اما دوست نزدیک تر از رگ گردن.

 

پس مرا متانتی عطا کن تا یک دم در حضور دوست آنچه نا پسند اوست ، از من سر نزند.

/ 0 نظر / 14 بازدید