دل...

دل من محکمه ایست که به من می گوید همه را دوست بدار  به همه خوبی کن

و اگر بد دیدی دل به دریای محبت بزن و بخشش کن

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن

و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن!در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است

(  دکتر علی شریعتی)

/ 0 نظر / 5 بازدید