کشف منشا منظومه شمسی

منجمان منشا منظومه شمسی را کشف کردند. دانشمندان دانمارکی پس از تجزیه و تحلیل ترکیب ایزوتوپ چندین سنگ اسمانی متوجه شدند که منظومه شمسی حاصل تاثیر باد ستاره ای ناشی از یک ستاره غول پیکر است.پیش از این تصور می شد که منظومه شمسی در اثر یک ابر گازی ناشی از انفجار یک ستاره جدید پدید امده است و دانشمندان تصور می کردند که انفجار ستاره باعث جامد شدن ابر و پیدایش خورشید و سیاره ها شده است. مارتین بیزارو محقق دانشگاه کپنهاگ و همکارانش در تحقیقات جدید خود این نظریه را رد کرده اند.

/ 0 نظر / 4 بازدید