تست هوش

در تصویر زیر پنج شکل براى شما مشخص شده و شما باید با کشف ارتباط واقعا" منطقى بین این شکل ها شکل ششم را حدس بزنید. با خودتون رو راست باشید و تا زمانی که از دونستن یا ندونستن جواب مطمئن نشدید به تصویر بعدی که جواب هست نگاه نکنید.

.

.

.

.

.

.

.

جواب تست :

هر یک از شکل ها در حقیقت اعداد انگلیسى 1 تا 5 هستند که به صورت قرینه در کنار خود قرار گرفته اند.
پس شکل ششم هم باید قرینه عدد 6 باشد که در کنار خود قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 4 بازدید