بدانید شما دارای چه شخصیتی هستید !؟

بسیاری از دانشمندان زیست شناسی معتقدند خصلت ، منش ، رفتار، توان و کارایی، خلاقیت و خلق و خوی هر فرد بستگی به نوع گروه خونی وی دارد . در بسیاری از کشورهای صنعتی بخصوص ژاپن همچنین، برای پست های مدیریتی و اجرائی ، هنگام استخدام افراد ، به نقش گروههای خونی توجه ویژه ای دارند.

گروه خونی و شخصیت انسانها
گروه خونی O :
افرادی سالم تر ، دارای هدفی مشخص و اندیشمند هستند
بیش از دیگران حسود و مقام طلبند .
پر حرف اند
ولی سیاستمداران ، وزیران و ورزشکاران خوبی هستند.

گروه خونی A :
افراد آرام ، منظم ، مطیع قانون و قاعده و بدون اعمال خشونت هستند
انعطاف ناپذیر ، تودار ، خودخواه و مشکل پسندند.
این افراد برای کارهای حسابداری ، هرگونه امور اقتصادی ، مالی ، کامپیوتر و مهندسی شایستگی
دارند.

گروه خونی B :
مردمانی رک و سریع الهجه ، حساس و در عین حال دارای پشتکار هستند.
ناشکیبا ، غیرقابل پیش بینی و در کارهایی که مورد علاقه آنهاست تنبل اند
این افراد دهانشان چفت و بست نخواهد داشت و نمی شود اسرار و کارهای محرمانه را با آنها در میان
گذاشت.
این افراد شایسته روزنامه نگاری و نویسندگی ، هنر و کارهای فکری هستند

گروه خونی AB :
افرادی منطقی ، حسابگر ، امین و رو راستند
سازمانده ، مطیع و در عین حال نیرومند هستند
این افراد به آسانی کسی را نمی بخشند، گاهی خشمگین می شوند و اغماض را دوست ندارند.

/ 0 نظر / 7 بازدید