روشهای برخورد با خشم

روش غیر موثر در برخورد با عصبانیت این است که به جای بیان احساسات آن را نا گفته در خود نگه دارید یک معنی دیگر این حرف اینست که دائما از حالت دفاعی استفاده می شود.
ایجاد دیوار دفاعی  به این معنی است که شما از بیان احساس خشم نسبت به شخص به وجود آورنده اجتناب می کنید و یا از گفتن آن طفره می روید و آن را در خود نگه می دارید .
بسیاری از مردم از واکنش طرف مقابل در برابر بیان عصبانیت ترس دارند و در نتیجه خشم خود را بر روی چیزهای دیگر خالی می کنند وجود خشم زیاد در فرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به ایجاد رفتارهای تنبیهی نسبت به خود یا دیگران می شود.
گاهی اوقات مردم نمی دانند که عصبانی هستند یا اینکه در بیان آن ضعف دارند یک راهی که بیان می دارد آیا آنان عصبانی هستند اینکه در یک جای شلوغ و پرسرو صدا دچار اضطراب می شوند این یک نشانه ای برای خشم بیان نشده است همچنین یک سری از علایم فیزیکی مانند میگرن یا سردرد زخم معده دردهای عضلانی نشانی دیگر می تواند باشد.
معمولا بدنتان به عنوان علامت به شما می گوید که چیزی اشتباه است. شما مانند یک بطری سر پر شده اید ودرونتان پر از خشم و احساسات بیان نشده است.
مراحلی برای بیان نمودن خشم وجود دارد به این صورت که ابتدا نسبت به این موضوع آگاه باشید که کجا در ار تباط با یک موضوع خاص دچار اضطراب می شوید سپس چند لحظه به خود فرصت دهید و منشا خشم را معلوم سازید به عنوان مرحله دوم مشخص کنید آیا این خشم درونی است یا از عوامل بیرونی است و در مرحله سوم باید تصمیم گیری درستی در مورد موقعیت زمانی و مکانی اظهار خشم داشته باشید و بالاخره در مرحله چهارم روشی را که به راحتی می توانید احساستان را بیان کنید انتخاب کنید.

/ 0 نظر / 5 بازدید